top of page
 • Instagram
 • Facebook

Actiereglement Boektopia-Boekencheque

 

1. Deze actie wordt georganiseerd door: Boekhandels Vlaanderen vzw, Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, ism Boektopia BV, Noorderlaan 98 bus 26, 2030 Antwerpen, met de steun van de Vlaamse Overheid.

 

2. De actie loopt van 07/11/2023- 15/01/2024.

 

3. Actie: de bezoeker van het boekenevenement Boektopia  28/10 – 5/11 2023 Boekhandels Vlaanderen.

 

4. Boekhandels Vlaanderen behoudt zich het recht voor de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Boekhandels Vlaanderen kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Boekhandels Vlaanderen.

 

5. De prijzenpot voor deze actie bestaat uit één boekencheque twv 10 euro/per persoon, te verzilveren tijdens de actieperiode, in de fysieke boekhandel, bij een boekhandel die lid is van Boekhandels Vlaanderen vzw.

 

6. Verloop van de actie:

 • Bezoekers van het boekenevenement in Kortrijk, Boektopia 28/10 – 5/11, ontvangen bij een aankoop op het evenement een unieke code op het kassaticket.

 • Vanaf 7/11/2023 kan de Boekencheque geregistreerd worden op www.boekhandelsvlaanderen.be, als volgt:

  • De deelnemer voert de unieke code zoals opgenomen op het Boektopia-kassaticket in, in het webformulier.

  • De deelnemer controleert de unieke code door op de desbetreffende button te klikken.

  • Bij aanvaarding van de unieke code vult de deelnemer het formulier verder in met de gevraagde persoonsgegevens.

  • Aansluitend wordt één Boekencheque met waarde 10,00 euro, per e-mail aan de deelnemer verzonden.

  • De deelnemer print de Boekencheque af of downloadt die op smartphone.

  • De boekencheque kan verzilverd worden, tijdens de actieperiode, uitsluitend in de fysieke boekhandel, bij een boekhandel die lid is van Boekhandels Vlaanderen vzw. De lijst met deelnemende boekhandels is te raadplegen op www.boekhandelsvlaanderen.be.

  • 1 Boekencheque per deelnemer. De boekhandelaar, lid van Boekhandels Vlaanderen vzw heeft het recht meerdere Boekencheques aangeboden door 1 deelnemer te weigeren.

 

7. Om deel te nemen aan de actie dient de deelnemer zijn/haar persoonlijke gegevens volledig in te vullen op de pagina op de website van Boekhandels Vlaanderen. Deelnemers die deze gegevens niet, onvolledig of meerdere keren invullen komen niet in aanmerking voor een boekencheque.

Boekhandels Vlaanderen verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

 

Persoonsgegevens:

Doeleinden:

 • Naam en voornaam

 • E-mail

Deze informatie is nodig om u te kunnen contacteren in geval van betwisting.

 • Favoriete winkel

Deze informatie is nodig om de plaats te kennen waar u de cheque gaat verzilveren.

De persoonsgegevens worden gebruikt om u voor volgende acties op de hoogte te brengen alsook voor de boekhandel om u commerciële boodschappen te sturen.

De verwerking van deze persoonsgegevens is gebaseerd op een vrije en uitdrukkelijke toestemming die de deelnemers gegeven heeft bij het invullen van het deelnameformulier van deze actie.

Het is steeds mogelijk om als deelnemer je toestemming en bijgevolg deelname aan de actie in te trekken door een mail te sturen naar marketing@boekhandelsvlaanderen.be.

8. Een deelnemer kan slechts éénmaal deelnemen aan deze wedstrijd.

 

9. De Boekencheque kan enkel gebruikt worden voor de aankoop van een fysiek boek en niet ingeruild worden tegen speciën of andere voordelen in natura. De Boekencheque moet ook in 1 keer verzilverd worden. Indien het bedrag van de aankoop lager ligt dan 10 euro, wordt er geen wisselgeld gegeven.

 

10. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Boekhandels Vlaanderen zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere acties van Boekhandels Vlaanderen uit te sluiten.

bottom of page